Tỉ giá: 3,550 VNĐ/NDT

Tạo đơn hàng từ hệ thống website

Chú ý:
Mỗi dòng dữ liệu tương ứng với 1 link sản phẩm, quý khách điền thông tin chi tết để thuận lợi trong quá trình giao dịch.
Hàng được ký nhận tại kho Trung Quốc và trả hàng tại kho Việt Nam của .
Trước khi tạo đơn hàng, quý khách đọc kỹ quy định và bảng giá của :
- Quy định: https://blueviet.vn/quy-dinh/
- Hướng dẫn: https://blueviet.vn/huong-dan-dat-hang-tai-blue-viet.html
- Bảng giá: https://blueviet.vn/bang-gia-dich-vu-order.html
Quý khách chốt đơn hàng có nghĩa là quý khách đã đồng ý và thực hiện theo quy định của chúng tôi!!!

Link sản phẩm * Link ảnh (nếu có) Tên shop * Mô tả Loại hàng Đơn giá (tệ)* Số lượng* Thao tác
Tôi đã xem và đồng ý với QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN HÀNG ORDER (*)