Tỉ giá: 3,550 VNĐ/NDT

Quy định vận chuyển Quốc Tế TQ - VN

Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến.

 

Quy định vận chuyển Quốc Tế TQ - VN


1. Định nghĩa

- Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến.

- Blue Việt không trực tiếp là đơn vị vận chuyển. Dựa theo yêu cầu của Khách hàng, Blue Việt sẽ chuyển hàng hóa cho các đơn vị vận chuyển. Các đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động vận chuyển, thông quan hàng hóa. Blue Việt sẽ thực hiện việc thanh toán hộ phí vận chuyển quốc tế cho Khách hàng và trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ đối với Khách hàng nếu có rủi ro mất hàng hoặc hỏng hóc hàng hóa trong quá trình vận chuyển.


2. Mức phí vận chuyển quốc tế

- Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong bảng phí dịch vụ.

3. Chính sách vận chuyển

a. Thời gian vận chuyển

- Thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm Blue Việt chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển từ Quảng Châu – Việt Nam. Thời gian vận chuyển quốc tế được quy định như sau:

 + Vận chuyển về Hà Nội: Từ 2 - 3 ngày

 + Vận chuyển về Sài Gòn: Từ 4 -7 ngày

 + Hàng điện tử/hàng hạn chế vận chuyển: Từ 7 – 10 ngày

- Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển, Blue Việt sẽ thông báo tới Khách hàng.

- Thời gian vận chuyển quá 30 ngày : nếu hàng hóa chưa về kho của Blue Việt, Khách hàng có quyền hủy đơn hàng vì bất kỳ lý do nào.

b. Quy định vận chuyển

- Đối với một số hình thức vận chuyển đường bộ, do đặc tính va đập thường xuyên, các đơn vi vận chuyển không đảm bảo sự nguyên vẹn của vỏ/hộp sản phẩm. Các sản phẩm dễ vỡ, hoặc các sản phẩm cần đảm bảo hình dáng cần có được đóng gói bằng các hình thức đặc biệt (ví dụ: đóng gỗ).

- Nếu vì lý do khách quan - bất khả kháng dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa buộc phải kéo dài, Blue Việt sẽ có thông tin tới Khách hàng và kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ từ Khách hàng đối với vấn đề chờ hàng.

c. Thất lạc/mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển

- Đối với vấn đề thất lạc/mất mát do các nguyên nhân chủ quan từ phía Blue Việt và đơn vị vận chuyển, Blue Việt sẽ bồi thường toàn bộ giá trị đơn hàng.

- Đối với vấn đề thất lạc/mất mát do các nguyên nhân khách quan như chính trị, thiên tai, … Blue Việt có thể yêu cầu Khách hàng phải mua bảo hiểm thất lạc mất mát đối với hàng hóa có giá trị cao để có thể được bồi thường 100% giá trị hàng hóa.

Tác giả: