Tỉ giá: 3,500 VNĐ/NDT

Hướng dẫn check Ship nội địa